Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2020

icantsleepatnight
Każdy lubi być w centrum czyjegoś wszechświata.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana viapchamtensyf pchamtensyf
icantsleepatnight
      Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromIriss Iriss viapchamtensyf pchamtensyf
icantsleepatnight

February 22 2020

icantsleepatnight
Przyjeżdżam do domu, kładę się i mam straszny szum w głowie, od siebie. Huczy mi wszystko to, co powiedziałam, zrobiłam, przemyślałam w ciągu dnia, czym się namartwiłam, z czego się śmiałam, co mnie zastanowiło, ucieszyło...
— Krystyna Janda
Reposted frommhsa mhsa viaszydera szydera

February 21 2020

icantsleepatnight
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viaframbuesa frambuesa

February 20 2020

icantsleepatnight
Nieraz gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci.
— Myśliwski
Reposted fromsfeter sfeter viawpoprzekstajemozg wpoprzekstajemozg
icantsleepatnight

ruch jednostajnie popierdolony.

kiedy spotkasz kogoś z kim Twój czas płynie szybko. nie jesteś w stanie oderwać się od rozmowy. nie wstydź się o tym mówić. o uczuciach, o wszystkim, co czujesz. nawet, jeśli znacie się krótko.  uczucia zawsze są prawdziwe. szczere. nie wymagają wyjaśnień. domagają się jednak, żeby były okazywane i czasem wysłowione. człowiek potrzebuje pewności. potrzebuje wiedzieć. hej, Ty, Ciebie wybrałem. zostań ze mną.
mów. okazuj. póki masz komu.
dbajcie o siebie.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaPoranny Poranny
icantsleepatnight
nie mogę się doczekać, aż nigdy więcej Cię nie zobaczę.
— Blair
icantsleepatnight
Byłem zaślepiony, bo kochałem cię tak, że nie nic nie widziałem,
Zostałem rozbity na milion kawałków
Gdy zdałem sobie sprawę, że w ogóle cię nie obchodzę
— Johnny Cash
Reposted fromflesz flesz viakateistrue kateistrue
icantsleepatnight
Nie ma w życiu niczego cenniejszego niż czas. To jak podarowanie cząstki swojego życia, której już nigdy nie odzyskasz. Czyjaś obecność jest bezcenna. 
— Ilona Gołębiewska
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viapchamtensyf pchamtensyf

February 19 2020

icantsleepatnight
1579 e50a 500
probably the funniest thing this month
Reposted fromZircon Zircon viathinkmore thinkmore
icantsleepatnight

February 18 2020

icantsleepatnight
9104 d5f5 500
Reposted fromkarwowsky karwowsky viaponurykosiarz ponurykosiarz
icantsleepatnight
7568 3a4b 500

February 17 2020

icantsleepatnight
2570 e6b6
icantsleepatnight
1930 05bf 500
icantsleepatnight
To nie zupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to Ty. I tak już zostanie.
— nie mów nic ,kocham Cię
Reposted fromzenibyja zenibyja viapchamtensyf pchamtensyf
icantsleepatnight
- Ty wiesz co ja robię? 
- Wiem.
- I nie przeszkadza ci to? 
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.
— M. Hłasko, W dzień śmierci Jego
Reposted frommissbrodka missbrodka viapchamtensyf pchamtensyf

February 16 2020

icantsleepatnight
1388 62b1 500
Reposted fromhrafn hrafn viaszydera szydera
icantsleepatnight
1309 ca8f
Reposted fromEtnigos Etnigos viathereisnolove thereisnolove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl