Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2020

icantsleepatnight
4119 aa4f 500
Reposted frompiehus piehus viaultrafioletowa ultrafioletowa
icantsleepatnight

January 27 2020

icantsleepatnight
Męskość kojarzy mi się przede wszystkim z pewną siłą, nie chodzi o siłę fizyczną, tylko o pewną siłę i umiejętność podejmowania decyzji. (...) Męskość to również opiekuńczość, umiejętność zapewniania komuś innemu bezpieczeństwa. Moim zdaniem facet jest męski, kiedy kobieta może się czuć przy nim bezpieczna.
— J.L. Wiśniewski, D. Wellman, 'Arytmia uczuć'
icantsleepatnight
Kłóćcie się, ale pamiętajcie. Nie jesteście przeciwko sobie, ale razem, przeciwko problemowi.

January 26 2020

icantsleepatnight
6936 b787 500
Reposted fromparafina parafina viapchamtensyf pchamtensyf
icantsleepatnight

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.

— Cezary Kosiński
Reposted fromyourtitle yourtitle viaavooid avooid
icantsleepatnight
Bitcoiny
Reposted fromargasek argasek viaxal xal

lovelysuggestions:

lie in bed with me. show me your favourite music. kiss my neck

Reposted fromerial erial viapchamtensyf pchamtensyf
icantsleepatnight
1769 2213 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapchamtensyf pchamtensyf
icantsleepatnight
5827 374d
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaszydera szydera

January 25 2020

icantsleepatnight
icantsleepatnight
icantsleepatnight
0972 d5b4 500
Reposted fromkarahippie karahippie
icantsleepatnight
Nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duże to miało znaczenie - jak wspaniale jest znaleźć kogoś, kto chce usłyszeć o tym wszystkim, co dzieje się w twojej głowie.
— Nina LaCour
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
icantsleepatnight
icantsleepatnight
Polubiłam jego obecność. Stał się częścią mojego chaosu, w którym żyję.
— znalezione
icantsleepatnight
icantsleepatnight
Poznałem kogoś. To był przypadek. Nie szukałem jej. To było jak burza. Ona powiedziała coś, ja jej odpowiedziałem. (…) Jest zupełnie szalona. Sprawia, że mam ochotę się śmiać. (…) Nie wiem, co jest między nami. Nie wiem, dlaczego miałaby marnować na mnie swój czas. Wiem, że cudownie pachnie.
— Hank Moody “Califonication’
icantsleepatnight
2721 903c 500
- Zuzanna Celmer
Reposted fromagatiszka agatiszka viapchamtensyf pchamtensyf

January 24 2020

icantsleepatnight
8207 e536 500
Reposted frompierdolony pierdolony viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl