Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

icantsleepatnight
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaWlodara Wlodara

August 14 2017

1873 4eb3 500

gendersnaps:

THIS IS SO UPSETTING

Reposted fromdoublegj doublegj viadarthsadic darthsadic
5046 354c 500

noise2010:

Pamphlet about the “Sea Concert” (conducted by the Polish artist Edward Krasinski). The pamphlet documents Tadeusz Kantor’s Panoramic Sea Happening, which took place at the Polish seaside town of Osieki in 1967.

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viaciarka ciarka
icantsleepatnight
Powinienem wiedzieć. Powinienem się domyślić. "Jestem szczęśliwy. Co złego może się stać?"
Wszystko.
— Ochocki, Vithren, "Grafomon"
Reposted fromvith vith viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

August 09 2017

icantsleepatnight
Znasz to uczucie, że jesteś w jakimś miejscu i pytasz sam siebie, co tu robisz? Ze mną jest tak cały czas, skręca mnie, żeby sobie pójść. Z każdego miejsca, w którym jestem, do innego. To nie ma końca.
— Etgar Keret
Reposted fromRubyBlue RubyBlue viapelnaradosci pelnaradosci
icantsleepatnight
icantsleepatnight
icantsleepatnight

August 08 2017

icantsleepatnight
icantsleepatnight
icantsleepatnight
Reposted fromthetemple thetemple viaPoranny Poranny

August 06 2017

icantsleepatnight
Tak mi się bez Ciebie nudzi, tak mi się nic nie podoba.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommikmikmik mikmikmik viaszydera szydera

July 31 2017

icantsleepatnight
4504 a6c7 500
Reposted fromtwice twice viaPoranny Poranny

July 28 2017

icantsleepatnight
3358 4e84 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viawszystkodupa wszystkodupa
icantsleepatnight
3095 147d

July 26 2017

icantsleepatnight
Reposted fromyubaba yubaba viaMonia94 Monia94

July 19 2017

icantsleepatnight
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl