Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

3089 00d0 500
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viagdziejestola gdziejestola

June 24 2017

icantsleepatnight
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski

June 22 2017

icantsleepatnight
1149 63f7 500
Reposted fromverronique verronique viafotoplastikon fotoplastikon
8739 cdaa 500

tremendousandsonorouswords:

Egon Schiele, Self-Portrait with Raised Arms (detail), 1914

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaiblameyou iblameyou

June 20 2017

icantsleepatnight

June 18 2017

icantsleepatnight
5872 ef07 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaclerii clerii

June 17 2017

5533 4ede 500

magictransistor:

Henri Rousseau. Indian Fighting a Jaguar. 1910.

icantsleepatnight
8947 5dc6
Reposted fromretro-girl retro-girl viaiblameyou iblameyou
4990 0349
Reposted fromLittleJack LittleJack viaNothingIsTrue NothingIsTrue

June 15 2017

icantsleepatnight
8325 8dfd
Reposted fromoblivious oblivious viastrzepy strzepy

June 13 2017

5901 4985 500

fish-dinner-connoisseur:

mirkokosmos:

VLC Media Player has encountered a Problem with Windows

im screaming so loud

6420 ea70 500
Reposted fromLittleJack LittleJack

June 12 2017

1091 2964 500

gokuma:

Reblog the happy chubby cat for a nice weekend and good nights of sleep

Reposted fromsickmuse sickmuse viaiwantmagic iwantmagic
2341 2faa 500
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viaDagarhen Dagarhen
5303 f3c4 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viagdziejestola gdziejestola

June 09 2017

icantsleepatnight
Nie widziałem jeszcze ludzi, którzy spotkaliby się w dobrym miejscu życia. Takiego miejsca w życiu nie ma i być nie może. Zawsze zdaje się że jest zbyt późno czy zbyt wcześnie; że zbyt wiele doświadczenia albo że zbyt mało. Zawsze coś stoi na przeszkodzie.
— Hłasko
0804 a9ac

ferris-fields:

This makes me so happy and I don’t even know why.

June 07 2017

icantsleepatnight
7051 94fa 500
Macintosh
Reposted fromgruetze gruetze viaditavaneri ditavaneri
icantsleepatnight
Keika Hasegawa, Chrysanthemums, 1893, Wood Block Prints
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl