Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

9081 0f6d 500
Reposted fromkimik kimik
icantsleepatnight
icantsleepatnight
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
8041 c5a8 500

atomic-chronoscaph:

1970s - photos by Stephen Shore

Reposted fromLittleJack LittleJack viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

June 06 2017

icantsleepatnight
zrób mi jakąś krzywdę.
    chcę poczuć.
    mocniej.
    ostrzej.
    dobitniej.
    chcę wiedzieć.
    czuć.
    że jestem dla ciebie nikim
— Jakub Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadaligirl daligirl

June 03 2017

6749 68f0 500
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaszydera szydera
icantsleepatnight
icantsleepatnight
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viaszydera szydera

June 02 2017

June 01 2017

icantsleepatnight
3975 f7eb 500
Björk
Reposted from3ch0 3ch0 viaqbshtall qbshtall

Może mnie się nie da kochać?

Reposted fromshitsuri shitsuri viaSalute Salute
icantsleepatnight

KANON KSIĄŻEK, KTÓRE CIESZĄ

1. Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
2. Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
3. Raymond Chandler – Żegnaj laleczko
4. Fiodor Dostojewski – Idiota
5. Witold Gombrowicz – Transatlantyk
6. Joseph Heller – Paragraf 22
7. Marek Hłasko – Piękni dwudziestoletni
8. Bohumil Hrabal – Zbyt głośna samotność
9. John Irving – Świat według Garpa
10. Ryszard Kapuściński – Cesarz
11. Nikos Kazantzakis – Grek Zorba
12. Ken Kessey – Lot nad kukułczym gniazdem
13. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
14. Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
15. Gabriel G. Marquez – Sto lat samotności
16. Erich M. Remarque – Łuk triumfalny
17. A. de Saint - Exupery – Mały Książę
18. Lew Tołstoj – Anna Karenina
19. Leopold Tyrmand – Zły
20. Kurt Vonnegut – Śniadanie mistrzów
icantsleepatnight
icantsleepatnight
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaslova slova
icantsleepatnight
the museum of tears
5513 6a46 500
Reposted fromdominik dominik viafajnychnielubie fajnychnielubie

May 31 2017

charliemcdonnell:

how my emotions work

image
Reposted fromtwice twice viagdziejestola gdziejestola
8076 3189 500

laclefdescoeurs:

Evening falls, 1916, Nikolay Dubovskoy

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl