Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2019

icantsleepatnight
9210 1be6 500
icantsleepatnight

Nie interesują mnie pozorne relacje, pozór kontaktów i samozachwyt, że jesteśmy en vogue, trendy, w głównym nurcie. Nie jesteśmy. Jesteśmy w dupie. Jeśli pani nie usiądzie i nie będzie mogła porozmawiać ze swoimi bliskimi normalnie, to jest pani w dupie, za przeproszeniem. I siedem tysięcy znajomych na Facebooku nic tu nie pomoże.

Robert Więckiewicz

— za: https://tiny.pl/t18dx
Reposted fromzielono zielono viawszystkodupa wszystkodupa
icantsleepatnight
1959 aa33 500
Reposted fromtfu tfu viawszystkodupa wszystkodupa
icantsleepatnight
1921 9b34 500
Reposted fromfeegloo feegloo viawszystkodupa wszystkodupa
icantsleepatnight
9372 02a9 500
Reposted fromoutline outline viawszystkodupa wszystkodupa

November 15 2019

icantsleepatnight
icantsleepatnight
3519 6776
Reposted fromiammistake iammistake viatobecontinued tobecontinued
icantsleepatnight
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viaimpatient impatient
icantsleepatnight
2786 667b 500
Reposted fromkrn krn viaimpatient impatient
icantsleepatnight
2429 226b
Reposted fromEtnigos Etnigos viaimpatient impatient
icantsleepatnight
9314 1870 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaimpatient impatient
icantsleepatnight
(...) żyjemy w kulturze, w której cenione jest posiadanie pewnych dóbr i ekscytujących doświadczeń: masz mieć fajne wakacje, superseks, ekstraprzeżycia. A do tego powinieneś atrakcyjnie wyglądać, przy czym to kultura powie ci, co można uznać za atrakcyjne. Żyjemy w społeczeństwie spektaklu, jak to określił francuski filozof Guy Debord. Co nie jest spektaklem, nie istnieje. Co nie jest sfilmowane, nie istnieje. Co nie jest w mediach społecznościowych, tego nie ma. Czego inni nie widzą, tego też nie ma.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz "Czując. Rozmowy o emocjach"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
icantsleepatnight
7623 953d 500
Reposted fromnutt nutt viafreeway freeway

November 14 2019

icantsleepatnight
9300 1982 500
Reposted fromcathandcat cathandcat viawiecznosci wiecznosci
icantsleepatnight
4115 3ffd 500
Reposted fromkarsina karsina vialifeless lifeless
icantsleepatnight
Morning Strolls in Yosemite

November 13 2019

icantsleepatnight
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
— Jasper Juul
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaryska ryska
icantsleepatnight
9702 ecb8 500
Reposted fromSalvator84 Salvator84 viaryska ryska
icantsleepatnight
3162 924b 500
Reposted fromvongoogen vongoogen viaryska ryska
icantsleepatnight
8559 4357 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaryska ryska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl