Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

0409 44a4 500

April 30 2018

icantsleepatnight
7784 d088 500
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacytaty cytaty

April 28 2018

icantsleepatnight
3556 7e85
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera

April 21 2018

icantsleepatnight
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viawszystkodupa wszystkodupa

March 31 2018

0181 6e90 500

4uv:

4uv:

give her one

give her a cheeto.

March 29 2018

icantsleepatnight

March 12 2018

icantsleepatnight
icantsleepatnight
8753 164e
Reposted frombobix bobix viaistsoeasy istsoeasy

March 03 2018

icantsleepatnight
Co jest w życiu najważniejsze? „Po pierwsze przyjaciele. A poza tym: Chcieć niezbyt wiele. Wyzwolić się z kultu młodości. Cieszyć się pięknem. Nie dbać o sławę. Wyzbyć się pożądliwości. Nie mieć pretensji do świata. Mierzyć siebie swoją własną miarą. Zrozumieć swój świat. Nie pouczać. Iść na kompromisy ze sobą i światem. Godzić się na miernotę życia. Nie szukać szczęścia. Nie wierzyć w sprawiedliwość świata. Z zasady ufać ludziom. Nie skarżyć się na życie. Unikać rygoryzmu i fundamentalizmu.”  
— Leszek Kołakowski
Reposted fromczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni viaPoranny Poranny

February 19 2018

icantsleepatnight
3725 9b17
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaazazel azazel

February 15 2018

icantsleepatnight
4651 7374
Reposted fromEtnigos Etnigos viamadadream madadream
5317 0d75 500

ojrzasphotoblog:

Two lost souls swimming in a fish bowl

Brighton
Praktica Super TL2 + Fomapan 200

January 31 2018

1081 8f4a 500

hauntedbystorytelling:

Three young women eat spaghetti on inflatable mattresses at Lake of Capri, 1939 (AP Photo / Hamilton Wright)

Reposted fromSuzi Suzi viawpoprzekstajemozg wpoprzekstajemozg

January 29 2018

0831 00c1 500

hadaes:

superseventies:

1976 living room design.

i think this marlboro table is by andy warhol

Reposted fromartgod artgod viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

January 26 2018

1003 593a 500

broderiemyworld:

delphil__ via Instagram

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viatwice twice

January 21 2018

icantsleepatnight
icantsleepatnight
1367 21e8

January 20 2018

icantsleepatnight
0536 6985 500
icantsleepatnight

January 18 2018

icantsleepatnight
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl