Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

icantsleepatnight
3730 a165 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viawszystkodupa wszystkodupa
icantsleepatnight
icantsleepatnight
4680 a1ab 500
Reposted fromfeels feels viawszystkodupa wszystkodupa
icantsleepatnight
icantsleepatnight
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaAmericanlover Americanlover

November 13 2017

icantsleepatnight

iranianrelated: Women protesting forced hijab days after the Iranian Revolution, 1979

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaiblameyou iblameyou
icantsleepatnight
Reposted fromFlau Flau viaPoranny Poranny

October 29 2017

icantsleepatnight

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viaSsomething Ssomething

October 23 2017

icantsleepatnight
Zakładając, że wasi rodzice mają teraz około 60 lat i czeka ich jeszcze 30 lat życia, nie mamy dla was dobrej informacji. Jeśli wyprowadziliście się z domu zaraz po maturze, mieszkacie z dala od rodzinnego miasta i odwiedzacie ich 5 razy do roku na weekend, to zostało wam jeszcze 300 wspólnych dni. To mniej dni, niż spędziliście z nimi każdego roku, kiedy mieszkaliście w domu – i to rozłożone na 30 lat.
— ''Masz około 30 lat i myślisz, że najlepsze za tobą? Sprawdź, ile razy jeszcze zrobisz to, co lubisz'', fpiec.pl, 28.08.17
Reposted from1923 1923 viamuchless muchless

October 19 2017

2435 faa0 500
Reposted frommarfi marfi viadivi divi

October 18 2017

8278 ee1d 500
Reposted frombrumous brumous viakeeplooking keeplooking

October 12 2017

icantsleepatnight
Reposted fromFlau Flau viaPoranny Poranny

October 11 2017

icantsleepatnight
1865 4bb2

October 10 2017

icantsleepatnight
5750 52af
Reposted fromadzix69 adzix69 viadivi divi
icantsleepatnight
4360 6ac0 500
Dawno, dawno temu w czasach gdy nie było smartfonów.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadivi divi

October 09 2017

icantsleepatnight
 Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać
— Maks Somow
0514 32ec

Marcos Martínez

Reposted fromkimik kimik

October 08 2017

icantsleepatnight
5934 1f87 500
Tennoji Temple in Osaka, Hasui Kawase, 1927
Reposted fromvolldost volldost viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl