Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2019

icantsleepatnight

July 03 2019

icantsleepatnight
7931 72d0 500
WHY!?
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viadivi divi

May 14 2019

icantsleepatnight
7401 bfa7
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
icantsleepatnight
Zatop nas Boże, bo nie zasługujemy na nic innego. Bo nie potrafimy ani myśleć, ani kochać, bo tego nie chcemy. Bo idziemy przez las. Pijani od słów. Głuchnąc od hałasu. Ślepnąc od świateł.
— Ślepnąc od świateł
Reposted frompastelowe pastelowe viawszystkodupa wszystkodupa
icantsleepatnight
To, co wy nazywacie miłością, każdy mężczyzna czuje do każdej ładnej kobiety.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaszydera szydera
icantsleepatnight
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
4885 fb5b
via gifmovie:
One Week, Buster Keaton, 1920
4054 9749 500

Joachim Bandau, ‘Schwarzaquarelle’, 1999

Reposted fromkimik kimik viafajnychnielubie fajnychnielubie
icantsleepatnight
Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompaniwer paniwer viawszystkodupa wszystkodupa
icantsleepatnight
2325 d556 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaWlodara Wlodara
icantsleepatnight
8768 b84f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa

March 27 2019

icantsleepatnight
8920 6639 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapannakojot pannakojot

March 21 2019

icantsleepatnight
1832 3996 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadivi divi
icantsleepatnight

Reposted from4777727772 4777727772 viafotoplastikon fotoplastikon

March 09 2019

icantsleepatnight
1133 4069 500
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

February 13 2019

icantsleepatnight
Reposted fromnordern nordern viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

February 12 2019

icantsleepatnight
Dzisiaj jestem już pewna - wolę być ładna niż mądra.
Na co komu ta mądrość? Tylko się człowiek stresuje.
Głupotę ci każdy wybaczy, brzydoty nie daruje.
— Julia Marcell - Tarantino
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaparamour paramour
icantsleepatnight
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viamefir mefir
icantsleepatnight
Czas nie jest rzeczywisty. Jest teorią wymyśloną przez naukowców, bazującą na nieidealnym ruchu Ziemi wokół Słońca. Czemu więc przywiązujemy taką wagę do czegoś, co jest tylko teorią? 
— Grey's Anatomy s15e12
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viaparamour paramour

February 08 2019

icantsleepatnight
4916 b375 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viakateistrue kateistrue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl